ServerList101

Server Information

Statusonline
Addressminehts.ga
Players2 / 20
VersionMinecraft 1.12.2
Game Rank10
Global Rank10
Votes33
Uptime100.00%
Last Ping5 minutes ago
CountryVietnam Vietnam
TagsSkyblock

MineHTS

Minecraft Server Việt Nam ! Phiên bản 1.12.2
Staff nhiệt tình
Đua Top gay cấn
Gậy bán đồ SellWands
Gậy xây dựng BuildWands
Op Skyblock !
Luôn cập nhật thêm các tính năng mới cho máy chủ !
1.12.2
Ip : MineHTS.ga